Revelash Classic

Valitse variaatio:

39,00 €

Osallistumisohjeet

Kilpailuun voi osallistua vain sertifikaatin saaneet ripsi -ja kulma-artistit.
Voit osallistua yhteen kategoriaan vain kerran.
 

Junior 

Alalla 0-1v työskennelleet

Master

Alalla 2-4v työskennelleet tai jo junior-tasolla kilpailun voittanut.

Expert

Alalla yli 4v työskennelleet.

Professional

Kouluttajat tai jo master- tai expert-tasolla kilpailun voittanut.


Grand Price 500€

Olet mukana kilpailemassa pääpalkinnosta osallistumalla 5 kategoriaan. Jos osallistut useampaan kuin 5 kategoriaan, ainoastaan 5 kategorian parhaat pisteet lasketaan.
Huomioi että voit osallistua yhteen kategoriaan vain kerran.


Kuvat

Classic, volume 2-3D, volume 4-6D, mega volume, colour, L/M

⁃ koko kasvokuva ennen

⁃ Koko kasvokuva jälkeen

⁃ Ripset ylhäältä kuvattuna suojalaput asennettuna ennen

⁃ Ripset ylhäältä kuvattuna suojalaput asennettuna jälkeen

⁃ Lähikuva silmä auki, malli katsoo ylös vasen

⁃ Lähikuva silmä auki, malli katsoo ylös oikea

⁃ Mapping

⁃ Omavalintainen kuva

⁃ Perustelut: kerro miksi olet tehnyt tämän työn kyseiselle mallille? Mitä kuitua ja muotoilua olet käyttänyt ja miksi?
 

Huomioi seuraavat asiat:

⁃ Lähetä kilpailutyö arvioitavaksi perusteluiden kera ja liitä mukaan pyydetyt kuvat

⁃ Järjestäjä ei ole velvollinen muistuttamaan puuttuvista kuvista

⁃ Vanhoja töitä ei saa käyttää kilpailussa

⁃ Kilpailutyön kuvia ei saa julkaista ennen tulosten julkistamista.

 - Kuvien muokkaaminen on kielletty kaikilla tavoilla.
Ethän siis lisää edes logoasi kuviin. 
Nämä ovat peruste työn hylkäämiselle.

⁃ Puuttuvat perustelut ja kuvat, kuvien ennenaikainen julkaisu ja vanhan työn käyttäminen ovat peruste työn hylkäämiselle

⁃ Osallistumismaksua ei palauteta jos työ hylätään.

                                               ~

Participation instructions

Only certified eyelash and brow artists can participate in the competition.
You can participate in one category only once.


Junior

Those who have worked in the field for 0-1 years

Masters

Those who have worked in the field for 2-4 years or have already won a competition at the junior level.

Expert

Those who have worked in the field for more than 4 years.

Professional

Trainers or those who have already won the competition at master or expert level.


Grand Price €500

You are in the running for the grand prize by participating in 5 categories. If you participate in more than 5 categories, only the best scores of the 5 categories will be counted.

Please note that you can participate in one category only once.


Pictures

Classic, volume 2-3D, volume 4-6D, mega volume, color, L/M

⁃ full face photo before

⁃ Full face photo after

⁃ Lashes pictured from above with protective tabs installed before

⁃ Lashes pictured from above with protective tabs installed after

⁃ Close-up with eye open, model looking up to the left

⁃ Close-up with eye open, model looking up right

⁃ Mapping

⁃ Custom image

⁃ Justification: tell me why you have done this work for that particular model? What fiber and design have you used and why?

Note the following:

⁃ Send the competition work for evaluation with justification and attach the requested photos

⁃ The organizer is not obliged to remind about missing pictures

⁃ Old works may not be used in the competition

⁃ Pictures of the competition work may not be published before the results are announced.

- It is forbidden to edit pictures in any way.
So you don't even add your logo to the pictures.
These are grounds for rejecting the job.

⁃ Missing justifications and pictures, premature publication of pictures and using old work are grounds for rejecting the work

⁃ The participation fee is not refunded if the work is rejected.