Revelash Lash Lift

Valitse variaatio:

39,00 €

Osallistumisohjeet
Kilpailuun voi osallistua vain sertifikaatin saaneet ripsi -ja kulma-artistit.
Voit osallistua yhteen kategoriaan vain kerran.

 

General

Muut kilpailijat lukuunottamatta kouluttajia tai jo kilpailussa voittaneita.

Professional

Kouluttajat tai jo kilpailun voittaneet.


Grand Price 500€
Olet mukana kilpailemassa pääpalkinnosta osallistumalla 5 kategoriaan. Jos osallistut useampaan kuin 5 kategoriaan, ainoastaan 5 kategorian parhaat pisteet lasketaan.


Kuvat

Lash lift

⁃ koko kasvokuva ennen

 ⁃ Koko kasvokuva jälkeen  

 ⁃ Ripset ylhäältä kuvattuna, suojalaput asennettuna ennen

  - Lähikuva ripset muotille asennettuna niin että molemmat silmät näkyy

 ⁃ Lähikuva silmä auki sivulta kuvattuna, malli katsoo suoraan eteen vasen ennen

 ⁃ Lähikuva silmä auki sivulta kuvattuna, malli katsoo suoraan eteen oikea ennen

 ⁃ Lähikuva silmä auki sivulta kuvattuna, malli katsoo suoraan eteen vasen jälkeen

 ⁃ Lähikuva silmä auki sivulta kuvattuna, malli katsoo suoraan eteen oikea jälkeen

 ⁃ Omavalintainen kuva

 ⁃ Perustelut: kerro miksi olet tehnyt tämän työn kyseiselle mallille? mitä muottia ja väriä olet käyttänyt ja miksi?


Huomioi seuraavat asiat:

⁃ Lähetä kilpailutyö arvioitavaksi perusteluiden kera ja liitä mukaan pyydetyt kuvat.

⁃ Järjestäjä ei ole velvollinen muistuttamaan puuttuvista kuvista.

⁃ Vanhoja töitä ei saa käyttää kilpailussa.

⁃ Kilpailutyön kuvia ei saa julkaista ennen tulosten julkistamista.

 - Kuvien muokkaaminen on kielletty kaikilla tavoilla.
Ethän siis lisää edes logoasi kuviin. 
Nämä ovat peruste työn hylkäämiselle.  

⁃ Puuttuvat perustelut ja kuvat, kuvien ennenaikainen julkaisu ja vanhan työn käyttäminen ovat peruste työn hylkäämiselle.

⁃ Osallistumismaksua ei palauteta jos työ hylätään.

                                               ~

Participation instructions

Only certified eyelash and brow artists can participate in the competition.
You can participate in one category only once.

General

Other competitors, excluding trainers or those who have already won the competition.

Professional

Trainers or those who have already won the competition.


Grand Price €500

You are in the running for the grand prize by participating in 5 categories. If you participate in more than 5 categories, only the best scores of the 5 categories will be counted.
 

Pictures

Lash lift

⁃ full face photo before

⁃ Full face photo after

⁃ Lashes pictured from above, protective tabs installed before

- A close-up of the eyelashes mounted on the mold so that both eyes are visible

⁃ Close-up with eyes open shot from the side, the model looks straight ahead to the left

⁃ Close-up with eyes open shot from the side, the model looks straight ahead right before

⁃ Close-up with eyes open shot from the side, the model looks straight ahead to the left

⁃ Close-up with eyes open shot from the side, the model looks straight ahead right behind

⁃ Custom image

⁃ Justification: tell me why you have done this work for that particular model? what mold and color have you used and why?


Note the following:

⁃ Send the competition work for evaluation with justification and attach the requested photos.

⁃ The organizer is not obliged to remind about missing pictures.

⁃ Old works may not be used in the competition.

⁃ Pictures of the competition work may not be published before the results are announced.

- It is forbidden to edit pictures in any way.

So you don't even add your logo to the pictures.

These are grounds for rejecting the job.

⁃ Missing justifications and pictures, premature publication of pictures and using old work are grounds for rejecting the work.

⁃ The participation fee is not refunded if the work is rejected.