Revelash Color Anime

Valitse variaatio:

39,00 €

Osallistumisohjeet
Kilpailuun voi osallistua vain sertifikaatin saaneet ripsi -ja kulma-artistit.
Voit osallistua yhteen kategoriaan vain kerran.

 

General

Muut kilpailijat lukuunottamatta kouluttajia tai jo kilpailussa voittaneita.

Professional  

Kouluttajat tai jo kilpailun voittaneet.
 

Grand Price 500€
Olet mukana kilpailemassa pääpalkinnosta osallistumalla 5 kategoriaan. Jos osallistut useampaan kuin 5 kategoriaan, ainoastaan 5 kategorian parhaat pisteet lasketaan. 

Huomioi että voit osallistua yhteen kategoriaan vain kerran.


Kuvat

Classic, volume 2-3D, volume 4-6D, mega volume, colour, L/M

⁃ koko kasvokuva ennen

⁃ Koko kasvokuva jälkeen

⁃ Ripset ylhäältä kuvattuna suojalaput asennettuna ennen

⁃ Ripset ylhäältä kuvattuna suojalaput asennettuna jälkeen

⁃ Lähikuva silmä auki, malli katsoo ylös vasen

⁃ Lähikuva silmä auki, malli katsoo ylös oikea

⁃ Mapping

⁃ Omavalintainen kuva

⁃ Perustelut: kerro miksi olet tehnyt tämän työn kyseiselle mallille? Mitä kuitua ja muotoilua olet käyttänyt ja miksi?


Huomioi seuraavat asiat:

⁃ Lähetä kilpailutyö arvioitavaksi perusteluiden kera ja liitä mukaan pyydetyt kuvat

⁃ Järjestäjä ei ole velvollinen muistuttamaan puuttuvista kuvista

⁃ Vanhoja töitä ei saa käyttää kilpailussa

⁃ Kilpailutyön kuvia ei saa julkaista ennen tulosten julkistamista.

 - Kuvien muokkaaminen on kielletty kaikilla tavoilla.
Ethän siis lisää edes logoasi kuviin. 
Nämä ovat peruste työn hylkäämiselle.

⁃ Puuttuvat perustelut ja kuvat, kuvien ennenaikainen julkaisu ja vanhan työn käyttäminen ovat peruste työn hylkäämiselle

⁃ Osallistumismaksua ei palauteta jos työ hylätään.

                                                ~

Participation instructions

Only certified eyelash and brow artists can participate in the competition.
You can participate in one category only once.

General

Other competitors, excluding trainers or those who have already won the competition.
 
Professional

Trainers or those who have already won the competition.
 

Grand Price €500

You are in the running for the grand prize by participating in 5 categories. If you participate in more than 5 categories, only the best scores of the 5 categories will be counted.
Please note that you can participate in one category only once.
 

Pictures

Classic, volume 2-3D, volume 4-6D, mega volume, color, L/M

⁃ full face photo before

⁃ Full face photo after

⁃ Lashes pictured from above with protective tabs installed before

⁃ Lashes pictured from above with protective tabs installed after

⁃ Close-up with eye open, model looking up to the left

⁃ Close-up with eye open, model looking up right

⁃ Mapping

⁃ Custom image

⁃ Justification: tell me why you have done this work for that particular model? What fiber and design have you used and why? 

Note the following:

⁃ Send the competition work for evaluation with justification and attach the requested photos

⁃ The organizer is not obliged to remind about missing pictures

⁃ Old works may not be used in the competition

⁃ Pictures of the competition work may not be published before the results are announced.

- It is forbidden to edit pictures in any way.
So you don't even add your logo to the pictures.
These are grounds for rejecting the job.

⁃ Missing justifications and pictures, premature publication of pictures and using old work are grounds for rejecting the work

⁃ The participation fee is not refunded if the work is rejected.